Τι θα συμβεί αν κατηγορήθηκα εν μέρει;

Τα ατυχήματα συμβαίνουν κάθε μέρα και δεν είναι πάντοτε σαφές ποιος ακριβώς είναι υπαιτιότατος. Όταν ένας ενάγων κατηγορείται εν μέρει για ένα ατύχημα στη Νέα Υόρκη, τίθεται σε ισχύ η έννοια της συγκριτικής αμέλειας. Η έννοια της συγκριτικής αμέλειας είναι ότι κάθε πρόσωπο ...