Τι να κάνετε αν βρίσκεστε σε ατύχημα αυτοκινήτου

Εάν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο, στατιστικά θα αναγκαστείτε να οδηγήσετε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Στην πραγματικότητα, ο μέσος οδηγός αρχειοθετεί μια αξίωση σύγκρουσης κάθε φορά 19.7 χρόνια. Τα ατυχήματα είναι τρομακτικά, αλλά αυτό που μπορεί να είναι ακόμη πιο τρομακτικό αν δεν ακολουθήσετε το σωστό πρωτόκολλο μετά από ένα ατύχημα. Δεν...